Huiswerkbegeleiding

Wij werken vanuit de gedachte dat een goed resultaat altijd begint bij een goede planning en vervolgens een juiste naleving daarop. Onze huiswerkbegeleiding is er daarom op gericht om leerlingen een prettige plek te bieden waar ze:

·         Huiswerk kunnen maken;

·         Geholpen worden bij het maken van een planning;

·         Inhoudelijk ondersteund worden;

·         Gecontroleerd en overhoord worden.

De huiswerkbegeleiding begint met een intakegesprek met de ouders/verzorgers en leerling op onze locatie. Dit gesprek vindt uiteraard al voor de aanmelding plaats. Inschrijving is voor vier of vijf dagen per week, maar kan ook op basis van minder dagen indien hier duidelijke redenen voor zijn.

Werkwijze

De begeleiding vindt elke schooldag tussen 13:30 uur en 18:00 uur plaats én op dagen in de vakanties. Leerlingen komen na school op onze locatie om hun huiswerk te maken. Dat gaat als volgt:

·         Bij binnenkomst wordt een dag- en weekplanning gemaakt;

·         Vervolgens gaat de leerling aan de slag;

·         De leerling krijgt vakinhoudelijke hulp als dit nodig is;

·         Voor de vakinhoudelijke hulp zijn elke dag docenten / studenten aanwezig;

·         Wanneer een leerling het huiswerk af heeft, wordt dit werk gecontroleerd en overhoord.

De richttijd is dat een leerling minimaal 1,5 uur bij ons is. Als een leerling eerder klaar is, dan wordt de overige tijd besteed aan vooruit werken. Ook krijgt een leerling extra opgaven voor zijn of haar zwakke(re) vakken.

Feedback

Regelmatig nemen wij contact met u op om verslag te doen van de resultaten en de vorderingen van de leerling. Dit doen wij onder andere door wekelijks een overzicht te sturen van resultaten, afspraken en observaties. De resultaten en afspraken worden bijgehouden in een digitaal volgsysteem (Klik hier). Indien noodzakelijk, en gewenst voor betere studieresultaten, nemen wij ook contact op met de school waar de leerling onderwijs volgt. Laatstgenoemde gebeurt uiteraard alleen met uw toestemming.

Tarieven en voorwaarden
Klik hier voor de tarieven en voor de voorwaarden