Brugklasbegeleiding

Uit onze ervaring is gebleken dat de overgang van de basisschool naar de brugklas erg groot is. Veel leerlingen hebben grote moeite met het aanbrengen van de nodige structuur in hun schoolwerk. Daarnaast is er een grote groep leerlingen die voorheen gebruik maakten van de BSO (buitenschoolse opvang) en nu ineens enkele dagen alleen thuis zitten.

Werkwijze

Maar in de brugklas wordt wél de basis gelegd voor de verdere loopbaan in het voortgezet onderwijs. Voor de brugklasleerling is er daarom een begeleiding opgezet, waarbij de nadruk ligt op het aanbrengen van een goede werkhouding en structuur.

Brugklasbegeleiding komt verder grotendeels overeen met huiswerkbegeleiding. We besteden daarbij extra aandacht aan:

·         Hoe plan ik mijn huiswerk? (o.a. met de mini-cursus: ‘plannen en vooruit werken’)

·         Heeft het voor mij wel zin om vooruit te werken?

·         Hoe bereid ik het beste een repetitie voor? (o.a. met de mini-cursus: ‘hoe bereid ik het beste een repetitie voor?’) 

Tarieven en voorwaarden
Klik hier voor de tarieven
Klik hier voor de voorwaarden