Bijlessen

Huiswerk Coaching Barneveld verzorgt bijlessen in alle vakken. De lessen worden gegeven in de avonduren (na 18.00 uur). Voor elk vak is er een vakdeskundige die de lessen verzorgt. De leerling kan zelf de afspraak maken met de docent over de datum en tijd wanneer hij of zij de lessen wil volgen.

 

Wat houdt ‘bijles’ precies in?

Dat hangt natuurlijk erg af van wat de leerling nodig heeft. In de eerste les wordt gekeken naar de behoeften van de leerling. De behoefte van bijles kan bijvoorbeeld zijn om:

• Stof bij te spijkeren voor een naderende toets (bijvoorbeeld in verband met ziekte).
• Verduidelijking van de stof (bijvoorbeeld omdat de les ‘te snel’ gaat).
• Het werken aan de ontwikkeling van studievaardigheden (zoals voor luistertoetsen of leestoetsen).

We stellen duidelijk vast wat het doel is voor de leerling en stemmen hier de vervolgplanning en lesmethodiek op af. 

Aanmelding

Inschrijving voor de bijlessen vindt schriftelijk plaats door middel van het invullen van een aanmeldingsformulier. Bijlessen worden gevolgd in blokken van 5 of 10 lessen. Voor de kosten verwijzen wij naar onze tarievenlijst.

Proefles

De eerste les wordt beschouwd als een proefles. Is de les naar tevredenheid verlopen dan worden de lessen voortgezet en wordt de proefles als eerste les beschouwd. Mocht u niet tevreden zijn met de docent of de gegeven les, dan hoeft u de proefles niet te betalen. In het laatste geval is het van belang dat u binnen 2 werkdagen na de gegeven les contact opneemt zodat wij zo snel mogelijk naar een oplossing kunnen zoeken. Voldoet u niet aan deze voorwaarde dan wordt de les alsnog in rekening gebracht. Is de les wel naar tevredenheid verlopen dan worden de lessen voortgezet en wordt de proefles als eerste les beschouwd. Bij voortzetting van de bijlessen ontvangt u automatisch een factuur.

Tarieven en voorwaarden

Klik hier voor de tarieven.
Klik hier voor de voorwaarden.